Spēja uzņemties investīciju risku

Ja Tu kā klients vēlēsies ieguldīt savus līdzekļus kādā bankas finanšu instrumentā, var gadīties, ka Tev lūgs aizpildīt anketu par Tavu finanšu spēju uzņemties risku vai gatavību ieguldīt konkrētā investīciju veidā. Kas tad īsti ir spēja uzņemties investīciju risku? Tā ir personas psiholoģiskās noturības analīze un finanšu kapitāla novērtēšana, kas kopumā rada ainu, cik augstu risku Tu vari atļauties uzņemties.

Ja psiholoģiskajā testā iestrādāti jautājumi, kas attiecas uz Tavu raksturu un personību, tad finanšu spējas uzņemties risku pārbaudē tiks veikti dažādi aprēķini, kas ļaus novērtēt, vai Tavs kapitāls atbilst investīcijas riska pakāpei. Finanšu spējas uzņemties investīciju novērtējums var atklāt, ka Tavas vēlmes ir neatbilstošas Tavai finanšu kapacitātei. Piemēram, ja Tu vēlies uzņemties augstu risku (piedaloties akciju vai obligāciju tirgū), bet Tavi ietaupījumi neuzrāda pietiekami lielu līdzekļu apjomu gadījumam, ja nākas ieguldīto naudu izmantot neparedzētu izdevumu segšanai. Tas nozīmētu investīciju pārdošanu. Bet pat šādā gadījumā, ja investīcijas ieguldītas svārstīgos tirgos, vērtspapīru pārdošana varētu nenest vajadzīgo peļņu, ja investīcija jāpārdod tirgus lejupslīdes momentā. Finanšu spējas novērtējums ļauj izvēlēties, kāda veida investīciju stratēģija ir piemērota klientam: tā var būt zema riska (citviet minēta – konservatīva) stratēģija, vidēja (sabalansēta) riska stratēģija vai augsta (agresīva) riska stratēģija.

Ja, piemēram, banka Citadele publiski nenorāda veidu, kādā tiek vērtēta klienta finanšu spēja uzņemties investīciju risku, tad SEB banka šajā nozīmē strādā caurredzamāk, piedāvājot klientam izprast vērtējuma dažādos aspektus. Proti, SEB banka aprēķina finanšu spēju uzņemties investīciju risku ar konkrētu metodi. Vispirms tiek aprēķināti visi klientam piederošie aktīvi. Tā ir nauda norēķinu kontos, noguldījumi. To likviditāte ir augsta un bez riska, jo tie nevar pēkšņi zaudēt savu vērtību. Aktīvu kopsavilkumā tiek ņemti vērā arī nekustamie īpašumi un ieguldījumi akcijās, obligācijās, ieguldījumu fondu apliecībās un pensiju fondos. Nekustamais īpašums tiek vērtēts pēc tā pašreizējās tirgus vērtības ar piemērotu diskonta likmi. Pārējiem likvīdajiem aktīviem nosaka to riska līmeni. Svārstīgu tirgus cenu dēļ šos aktīvus diskontē.

Kad visi aktīvi ir aprēķināti, tad tiek savilktas visas klienta saistības – hipotēkas, kredīta līgumi, līzingi. Tiek aprēķināti neaizstājamie tēriņi vienam mēnesim (pārtikai un komunālajiem maksājumiem, apdrošināšanai un saistību segšanai domātie izdevumi). Tad no aktīvu kopsummas tiek atņemts viss saistību apjoms un iznākums dalīts ar ikmēneša tēriņu summu. Ja galarezultāts parāda, ka klients spējīgs segt viena mēneša izdevumus, tad viņa finanšu spēja uzņemties investīciju risku tiek vērtēta kā zema. Ja līdzekļu pietiek divu mēnešu iztikas minimuma segšanai, tad finanšu spēja uzņemties investīciju risku vērtējama kā vidēja, ja trīs – tā ir vērtējama kā augsta un klients varētu ieguldīt agresīvākos investīciju veidos.

Post Navigation