Kredītu reģistrs

Kredītu reģistrs ir datu bāze, kur tiek uzkrāta informācija par aizņēmēju parādiem. Kredītu reģistrā iekļūst cilvēki, kuri ir kavējuši kredīta atmaksu vairāk par 60 dienām un to aizņemtā summa pārsniedz Ls 100 (EUR 142.29).

Kredītvēsture ir svarīga, lai saņemtu jebkāda veida aizdevumu vai līzingu. Pirms jauna kredīta / līzinga izsniegšanas aizdevēji izmanto visus legālos datu avotus (klienta iesniegtie konta pārskati, kredīta izraksti, ieraksti Latvijas Bankas kredītu reģistrā u. c.), lai iespējami rūpīgāk izvērtētu klienta maksātspēju.

Cik ilgi tiek glabāta informācija

Ja klienta parāds ir samaksāts, tad ziņas kredītu reģistrā tiek glabātas 5 gadus, bet 15 gadus, ja parāds nav samaksāts.

Post Navigation