Kā uzrakstīt labu motivācijas vēstuli – būtiskas nianses

Motivācijas vēstule savā ziņā ir Tava vizītkarte. Ja raksti pirmo reizi, ir vērts iegūglēt, rodot visnotaļ labus paraugus, piemēram, kadru meklēšanas (humanresources) uzņēmumos. Arī dažādos citos avotos rodami padomi, kā rakstīt motivācijas vēstuli jeb CV (curriculumvitae).

CV galvgalī rakstāms iesniedzēja vārds un uzvārds nominatīvā. Zem tā – e-pasta adrese un telefona numurs. Nav vajadzības norādīt dzīvesvietu un attiecību statusu – daži avoti iesaka izvairīties no padziļinātas personīgas informācijas sniegšanas.

Turpinājumā tiek sniegts darba pieredzes apraksts, sākot ar jaunākajiem ierakstiem. Tā kā darba grāmatiņas vairs neeksistē (jaunākajiem CV rakstītājiem tas var būt pavisam arhaisks jēdziens), darba devēju saraksts būs jāatminas no galvas.

Pēc darbavietu uzskaitījuma nākamā rindkopa jāvelta iegūtajai izglītībai. Šeit jāuzskaita motivācijas vēstules autora apmeklētās (arī nepabeigtās) izglītības iestādes: akreditētās augstskolas, koledžas un skolas, ieskaitot, piemēram, tādas izglītības iestādes ar apstiprinātām interešu izglītības programmām, kā mūzikas vai mākslas skola. Mācību iestāžu uzskaitījums – sākot no jaunākās (pēdējās) apmeklētās.

Svešvalodu zināšanu uzskaitījums seko nākamajā rindkopā. Parasti katras valodas prasmes līmenis tiek atsevišķi novērtēts. Ja darba sludinājums to pieprasa, Tev jāpaskaidro, cik lielā mērā valoda var tikt lietota (lasītprasme, sarunvaloda, rakstība).

Kā pēdējie jāmin papildu kursi (ja tādi ir), var pieminēt arī vaļaspriekus.

Zināmi avoti min, ka vīrieši biežāk piesakās amatiem, kuru pildīšanai viņu prasmes, saskaņā ar darba sludinājumu, pilnībā neatbilst, taču sekmīgi iztur konkursu, jo zina, ko vēlas. Secinājums – dāmas, esiet drosmīgākas!

Post Navigation