Dalīšanās un koprades ekonomika

Kamēr Trasta komercbankas zaudējums Latvijas ekonomikai patlaban tiek atmaksāts ar bankas uzkrātajiem līdzekļiem (noguldījuma garantiju fonda palīdzība šoreiz nebūs nepieciešama), sociologa Roberta Ķīļa vadīto darbnīcu cikls šā gada pavasarī droši vien pievilināja palielu klausītāju pulku – ar abpusēju izdevīguma solījumu. Par 35,- EUR var apmeklēt vienu cikla lekciju jeb darbnīcu, par 90,- EUR – visas trīs. Viena no darbnīcām nosaukta Dalīšanās un koprades ekonomika. Interesanti, ka šie termini sasaucas tieši ar darbnīcas būtību. Bet par to – tālāk, jo – kas tad īsti ir dalīšanās ekonomika (sharing economy)?

Kā tīrs ekonomikas veids starp plānveida, tirgus un tradicionālajām ekonomikām dalīšanās ekonomika neparādās, jo tā ir socioekonomiska ekosistēma, kā to nosauc Benita Matofska, dalīšanās kustības Cilvēki, kas dalās (People Who Share) galvenais „dalīšanās boss”. Šī kustība sevi nosauc par dalīšanās ekonomikas meinstrīmu, un izskaidro koprades ekonomiku kā „socioekonomisku ekosistēmu, kas būvēta uz cilvēka un fizisko resursu pamata. Tā sevī ietver kopradi, ražošanu, izplatīšanu, tirdzniecību un dažādu cilvēku un organizāciju preču un pakalpojumu patēriņu”. Sadarbojoties divām zinātnēm – ekonomikai un socioloģijai, radies virziens, kas atspoguļo mūsdienu vides īpatnības. Dalīšanās ekonomiku raksturojot, nepieciešams izprast, ka šodien tiek sapludinātās daudzas sfēras, kurām kopdarbojoties, tiek radīta unikālā pašreizējā situācija. Dalīšanās ekonomika ietver maiņu, kolektīvo iepirkšanos, sadarbības patēriņu, kopīpašumu, kopējās vērtības, kooperatīvus, kopradi, materiālu otrreizēju izmantošanu, pārstrādi, pārdalīšanu, lietotu mantu tirdzniecību, izīrēšanu, aizņemšanos, aizdošanu, uz parakstīšanos balstītus modeļus, savstarpējās platformas (peer-to-peer), sadarbības ekonomiku, cirkulāro ekonomiku, ekonomiku, kas balstās uz „maksā atbilstoši lietošanai” modeli, mikrofinansēšanu, mikrouzņēmumu darbību, sociālos mēdijus, sociālo uzņēmējdarbību, futuroloģiju, kolektīvo finansēšanu, kolektīvo inteliģenci (avoti kā wikipedia), atvērtos datus, lietotāju ģenerētu saturu (UGC).

Dalīšanās ekonomika ir ienākusi cilvēku ikdienā, vienkārši runājot, izpildot senās maiņas saimniecības funkcijas. Ja manā īpašumā ir dārgi iegādāts pirkums, kurš netiek pilnībā izmantots, bet Tu man vari piedāvāt kādu pakalpojumu, es Tev uz savstarpēja izdevīguma pamata nododu lietojumā savu īpašumu. Precei jābūt pietiekami dārgai, lai saprastu, ka tās atmaksāšanās nenotiek pilnvērtīgi, kamēr to neizmanto arī kāds cits. Pretējā gadījumā jāņem vērā preces amortizācija, un to nav izdevīgi lietot lieku reizi. Ja kādam pieder automašīna, tā var tikt izīrēta vai izmantota taksometru pārvadājumiem (ārzemēs – Uber taksometru pakalpojums). Īpašnieka atvaļinājuma braucienu laikā māja vai cits nekustamais īpašums var tikt piedāvāts izīrēšanai, pretī saņemot attiecīgas vērtības pakalpojumu, piemēram, mājokļa pieskatīšanu. Kaimiņu izpalīdzēšana, nopļaujot zāli, tiek atlīdzināta ar bērnu auklēšanu. Iepirkšanās un preču izlikšana e-bay, lietoto apģērbu tirdziņi, mājokļa piedāvāšana kopējā tūrisma tīklā tiek uzskatīti par dažādiem dalīšanās ekonomikas veidiem. Populāri ir kopīgi pirkumi, arī kompānijas savstarpēji izlīdzas ar savu īpašumu utt..

Dalīšanās ekonomikas negatīvā puse ir iebildumi, kādi var rasties finanšu uzraudzības institūcijām un nodokļu pārvaldēm, kam šādi savstarpēji darījumi bez uzskaites nozīmē ienākumu daļas zaudējumu. Kā arī, piemēram, ja savstarpējās īres un izīrēšanas vai aizdošanas un aizņemšanās procesa dalībnieki nemaksā nodokļus, tie „negodīgā” veidā saņem priekšrocību uzlikt zemāku cenu saviem pakalpojumiem, veicinot cenu dempingu.

Dalīšanās ekonomikas izcelsme ir pavisam nesena, to var ierindot jaunās ekonomikas terminoloģijas vidū. To veicinājušas tehnoloģiju attīstība un interneta izplatība, kura vidē notiek liels daudzums maiņas procesu. Ir saprotams, ka norēķināšanās „graudā” nesagādā naudas līdzekļus valstu kasēm, taču tie ir privāti darījumi, par kuriem pagaidām nenākas veikt atskaites.

Post Navigation