Brīvprātīgais darbs – iespēja palīdzēt citiem!

Ja strādājam brīvprātīgi, tātad bez atlīdzības, mūs vada kāda motivācija. Viena no tām ir iespēja palīdzēt citiem. Brīvprātīgais darbs pārsvarā tiek piedāvāts sfērās, kurās atlīdzība jau tāpat būtu niecīga vai arī ar uzsvaru uz pieredzes gūšanu. Daudzu jauniešu pirmās patstāvīgās gaitas ārzemēs sākas tieši ar brīvprātīgo darbu, par kuru netiek sniegta atlīdzība, vai arī darba veicējam tiek piedāvāta bezmaksas uzturēšanās un ēdināšana.

Brīvprātīgais darbs ārzemēs ieinteresētajām personām aptver daudz nodarbju, sākot ar auklīšu pakalpojumiem un beidzot ar asistentiem respektablās firmās. Šo darbu veicot, jaunieši apgūst svešvalodas, attiecīgās zemes kultūru, lielos uzņēmumos – apkalpošanas kultūru un uzņēmuma standartus. Nav šaubu, tādējādi Tu vari palīdzēt, pirmkārt, pats sev, kā arī dot iespēju citiem izmantot savas prasmes un dotības.

Pie mums brīvprātīgie bieži vien tiek aicināti pasākumu organizēšanā. Daudzi ir priecīgi strādāt par palīgiem dažādos vasaras festivālos, kuru biļetes parasti izmaksā dārgāk, kā gribētos atļauties. Dziesmu un deju svētki nemaz nevarētu notikt (protams, tie būtu, tikai par daudz lielākām izmaksām), ja cilvēku masas neuzkrītoši, bet absolūti neaizvietojami nevadītu brīvprātīgo pulciņš. Tāpat arī viesu kolektīvi šajos svētkos tiek pie viena Latvijas pārstāvja, kurš bez maksas pavada ciemiņus to gaitās svētku ietvaros – koncertos, braucienos pa Latviju, ekskursijās, ēdināšanas reizēs – un ir palīgs visos ar uzturēšanos saistītajos jautājumos.

Brīvprātīgie labprāt piesakās arī dzīvnieku kopšanai patversmēs, īpaši tie, kuriem mājās nevar būt suns vai kaķis. Katrs no mums drīkst apjautāties pamestu dzīvnieku mājvietās, vai, piemēram, suņiem ir vajadzīgs pastaigu biedrs.

Sociāls darbs ir arī pansionātu iemītnieku aprūpe. Pansionātu vadība labprāt uzņem savu palīgu rindās kādu, kam palīdzēt vecajiem ļaudīm vai invalīdiem ir prieks un morāla vajadzība. Jo daudzi no mums vēlas atbalstīt savus līdzcilvēkus vai nu pateicībā par pašiem doto labklājības pilnību, vai aizpildot tukšumu savā dzīvē. Ja vēlamies palīdzēt otram, mēs vienmēr varam atrast kādu, kam šī palīdzība patiešām ir nepieciešama, jo dzīvē pastāv līdzsvara likums.

Post Navigation